Pay Defteri

 

Pay defteri; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatifler tarafından tutulması zorunlu ticari defterlerden birisidir. Pay defteri, anonim şirketlerde pay sahiplerinin, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketler ile kooperatiflerde ortakların kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir.

Bahsi geçen şirketlerde ve kooperatiflerde pay defterinin hiç tutulmaması veya pay defteri bulunmakla birlikte içerisinde hiçbir kayda yer verilmemesi ya da pay defterinin yasada öngörülen süre boyunca saklanmaması hallerinde, 6.000 TL’den 73.000 TL’ye kadar adlî para cezası uygulanır. Bu nedenle, pay defterinin usulüne uygun şekilde tutulması ve gerekli kayıtların yapılması önem arz etmektedir.

Pay defterinin onaylanması, pay defterine yapılacak kaydın usulü, pay defterine yapılacak kaydın niteliği ve pay defterine yapılacak kaydın esasları hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Güncellenme : 28.12.2020

Yararlı Yazılar

Hamiline Yazılı Pay Senedinin Basımı ve Devrinde Yeni Yükümlülükler Getiriliyor
Hamiline Yazılı Pay Senedinin Basımı ve Devrinde Yeni Yükümlülükler Getiriliyor

Yazıcıdan Çıkarılan Hisse Senedinin Geçersizliği
Yazıcıdan Çıkarılan Hisse Senedinin Geçersizliği