Anonim Şirketlerde Nama Yazılı Pay Senedi Pay Sahiplerine Nasıl Vergi Avantajı Sağlar?

Anonim şirketlerde nama yazılı pay senedi denilince birçok kişinin aklına “Nama yazılı pay senedi, Anonim Şirketlerde pay sahiplerine nasıl vergi avantajı sağlar?” sorusu gelir. Oysa, sadece nama yazılı pay senedi değil, hamiline yazılı pay senedi de anonim şirket ortaklarına vergi avantajları sağlar.