Yazıcıdan Çıkarılan Hisse Senedinin Geçersizliği

Anonim şirketler tarafından hisse senedi bastırılması, senet sahibine sağladığı vergi avantajlarından dolayı oldukça önemlidir. Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketlere yönelik, hisse senedine ilişkin bilgiler yer almaktaydı; fakat hisse senedi basımı şartı yoktu. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda yapılan değişiklik ile artık, hisse senedi sahibine sağlanan vergi avantajlarından yararlanabilmek için anonim şirketlerin yasal koşullara uygun bir şekilde hisse senedi bastırması gerekmektedir.

Bu yasal koşulları öğrenmek için, TEK İŞİ ve UZMANLIK ALANI hisse senedi ve basımı olan AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi’mizi arayabilirsiniz.

Yeni TTK’ya Uygun Güvenlikli Hisse Senedi Bastırılması

Eski Kanunda hisse senedi bastırılmasına ilişkin bir madde bulunmadığından, hisse senetlerinin yazıcıdan çıktısının alınmasında veya işin ehli olmayan bir yerde bastırılmasında bir sakınca yoktu. Dolayısıyla, Yeni Kanun yayınlanmadan önce bu şekilde bastırılmış hisse senetleri, Vergi İdaresi tarafından kabul görüyordu. Ancak, Yeni TTK maddeleri ile bu durum ortadan kalkmış ve yazıcıdan çıkarılan hisse senedinde vergi avantajları söz konusu olmaktan çıkmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile, hisse senedinde sadece şekli unsurların bulunması yeterli görülmemiş; hisse senedi bastırılırken bazı güvenlik önlemleri eklenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Eklenen güvenlik önlemleri, hisse senetlerinin taklit edilmesini ve dolayısı ile sahtekarlığı engellemektedir.

Hisse senetlerine uyguladığımız yüksek dereceli güvenlik önlemleri hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Anonim Şirketlerde Vergi Avantajları

Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden beri, Şirketler Hukuku öğretisinde, yazıcıdan çıkarılıp imzalanan hisse senetlerinin devrinde vergi istisnalarından yararlanılamayacağı, hisse senedi konusunun uzmanları ve yazarları tarafından bilinmekte ve anonim şirketlere bu yönde yol gösterilmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nda vergi istisnalarından yararlanabilme şartı, devredilecek hisse senedinin yasaya uygun ve doğru şekilde bastırılmış olması şeklindedir. Yani hisse senedi devrinde vergi avantajından yararlanmak için, öncelikle şirketlerin herhangi bir güvenlik önlemi uygulanmış hisse senedine sahip olmaları gerekiyor. Yazıcıdan çıkarılan hisse senetlerinde güvenlik önlemi bulunmadığından, bu senetler geçersiz kabul ediliyor ve dolayısı ile devir işleminde de vergi avantajlarından yararlanılamıyor.

KANUNA UYGUN GÜVENLİKLİ HİSSE SENEDİ BASTIRMAK VE UZMAN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

Tel: +90 216 573 22 40 – +90 216 573 22 41

E-posta: info@aekpaysenedi.com

Güncellenme : 28.02.2023

İlgili Yazılar

  • Anonim Şirketlerde sermaye artırımı

Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Sonrasında Yapılması Gerekenler

Anonim Şirketerde Sermaye artırımı kararının ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi ile birlikte, sermaye artırımı geçerlik kazanmış olur. Bu aşamadan sonra yapılması gereken işlemler, sermaye artırımında çıkarılan payların türüne göre farklılık gösterir.

  • anonim-şirketlerde pay senetleri

Anonim Şirketlerde Pay Senetleri, Türleri ve Basım Süreci

Anonim şirketlerde pay senetleri, türleri ve basım süreci konusuna başlamadan pay senedi ve hisse senedi kavramlarının aynı olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. Eski Kanun döneminde hisse senedi denilmiş olsa da, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda “pay senedi” ifadesi tercih edilmiştir...