Hisse Senetlerinin Devrinin Yasaklanması

Anonim şirketlerde hisse devri yapılırken öncelikle senedin türü önemlidir. Hisse senetleri nama yazılı veya hamiline yazılı olur. Hamiline yazılı paylara sahip olan anonim şirket, pay bedellerinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren 3 ay içerisinde hisse senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmakla yükümlüdür. Nama yazılı hisse senedi bastırmak için böyle bir koşul bulunmamaktadır. Bunun nedeni payın kalanının ödenmemesi halinde şirketin başvurabileceği kişinin belli olmasıdır. Nama hisse senetlerinin bastırılması azlığın talebine bağlıdır.

Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devri

Devri yapılacak senet nama yazılı ise, devir işlemi ana sözleşme ile engellenebilir. Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, sadece şirketin onayı ile devrolunabilir. Böylece hem şirketin hem de ortakların çıkarları korunmuş olur. Ancak miras paylaşımı, cebri icra veya eşler arasındaki malların idaresine ilişkin durumlarda payların devri engellenemez. Aş hisse devri, ancak devrin pay defterine kayıt edilmesi ile hüküm ifade etmektedir. Şirkete karşı kullanabileceği ortaklık hakkı, pay defterine kayıtlı kişiye verilmektedir.

Pay defteri hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Devri

Anonim şirketlerde hisse devri yapılırken, senet türü hamiline ise bu senetlerin devri sadece teslim ile hüküm ifade etmektedir. TTK’ya göre hamiline yazılı hisse senedi devir işleminin şirkete bildirilmesi veya kaydedilmesi zorunlu değildir. Genel hükümler çerçevesinde hamiline yazılı hisse senedinin sahibi, senedi elinde tutan kişidir. Ancak belirtmek gerekir ki, zilyetliğin geçirilmesi devir için yeterli olsa da, taraflar isterlerse ciro veya temlik beyanı ile birlikte teslim ile de devir işlemi gerçekleştirilebilir.

Sonuç

Özetle, aş hisse devrinde, hem şirketin hem de ortakların çıkarları için ve istenmeyen kişilerin şirkete ortak olmalarını engellemek adına TTK ve bazı özel kanunlar birtakım istisnalar öngörmüştür. Bu kanunlara ve emredici hükümlere aykırı olmamak şartıyla, şirket esas sözleşmesi ile şirketten habersiz hisse senetlerinin devrinin yasaklanması mümkündür.

Böylece, yapılacak düzenlemeler ile, senede bağlanmamış paylar ve hisse senetlerinin devrine sınırlamalar getirebilir ve şirketin haberi olmadan devredilmesini yasaklanabilir. Bu düzenlemenin ardından anonim şirket, hisse devrine onay vermeyi reddedebilir.

ANONİM ŞİRKET PAYLARININ VE HİSSE SENETLERİNİN DEVRİNİ SINIRLANDIRMA HİZMETLERİMİZ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

AEK PAY SENEDİ VE DANIŞMANLIK

TEL: +90 216 573 22 40 – +90 216 573 22 41

e-POSTA : info@aekpaysenedi.com

Güncellenme : 28.02.2023

İlgili Yazılar

  • Altın Hisse Nedir

Altın Hisse Nedir: Avantajları ve Örnekleri

Altın hisse, bir şirketin karar alma mekanizmasında kritik rol oynayan ve genellikle devlete veya özel yatırımcılara ayrıcalıklı yetkiler sağlayan özel [...]