Limited Şirketlerde Hisse Devri Nasıl Yapılır?

Limited şirketlerde hisse devri, bazı kurallara tabidir. Bu kurallar Türk Ticaret Kanunu ile getirilmiştir. Limited şirket hisse devrinden anlaşılması gereken, ortağın, sahip olduğu esas sermaye paylarının tamamını veya bir kısmını, ya diğer ortaklara ya da şirket dışından üçüncü kişilere devretmesidir. [...]

Limited Şirketlerde Hisse Devri Nasıl Yapılır?2023-06-15T17:30:29+03:00

Limited Şirketlerde Hisse Devri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Limited şirketlerde hisse devri, ortağın sahip olduğu esas sermaye paylarını ortaklardan birisine veya şirket dışından üçüncü kişilere devretmesidir. Limited şirkette hisse senedi basımı mümkün olmakla birlikte, hisse senedi ile devir mümkün değildir.

Limited Şirketlerde Hisse Devri Hakkında Bilmeniz Gerekenler2023-07-31T13:10:14+03:00
Go to Top