Nama Yazılı Pay Senedi Basım Aşamaları

Nama Yazılı Pay Senedi Basımı Yapan Matbaa Bulmak

Nama yazılı pay senedi basımında, en önemli ve ilk aşama, bu konuda işini titiz yapan, mevzuata uyan, yıllardır bu alanda faaliyet gösteren doğru matbaayı bulmaktır. Hisse senedi üretimi için tartışmasız en önemli koşul “BİLGİ BİRİKİMİ”dir.

Nama yazılı hisse senedi basımına ilişkin olarak internet sitelerinde ve reklamlarında “hisse senedi basımı için yetkili matbaa”, “hisse senedi basımı-anlaşmalı matbaa”, “matbaamız hisse senedinde anlaşmalı matbaadır” gibi muhtelif ifadeler kullanan bazı matbaa ve firmalara rastlayabilirsiniz. Bu firmalar ve matbaalar, sanki nama yazılı hisse senedi basımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapmışlar, kamu kurumlarından yetki ve izin almışlar gibi bir hava oluşturarak müşteri çekmeye çalışmaktadırlar.

Oysa, nama yazılı hisse senedi basımı için Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapmaya yahut herhangi bir merciden yetki ya da izin almaya gerek yoktur. Ayrıca, böyle bir anlaşma yapmak yahut izin almak da yasal olarak mümkün değildir.

Bu nedenle, “hisse senedi basımı için yetkili matbaa”, “hisse senedi basımı-anlaşmalı matbaa”, “matbaamız hisse senedinde anlaşmalı matbaadır” gibi ifadeler kullanan bu türden matbaa ve firmaları takdirlerinize sunuyoruz.

Yıllara dayanan bilgi birikimi ve bağlı olduğu etik ilkeler ile sektörde saygın bir konuma sahip olan AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi; sırf müşteri çekme amacıyla yapılan bu tarz basit, yanıltıcı, yanlış ve hileli yöntemleri tasvip etmemekte ve etik olmadığına inandığı bu tarz yollara tevessül etmemektedir.

Nama Yazılı Hisse Senedinin Ön Hazırlığı

Nama yazılı hisse senedinin ön hazırlığında mühim olan, iş sahiplerini yanıltmadan, hem doğru hem de ekonomik çözümün bulunmasıdır. Burada iş, insanları yormadan gerçekleşecek bir çözüm ortaklığıdır. Bu işi ben yapıyorum diyenlerin, doğru – ekonomik – güvenli ve güvenlikli iş yapabilmeleri gereklilik arz etmektedir.

Nama yazılı pay senedi hazırlayan ve basan AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak önce iş sahipleri ile, kağıt – boyut – filigran – renk – içerik – yaklaşık baskı sayısı ve sahteciliğe karşı uygulanabilecek güvenlik önlemleri (Hologram v.b.) gibi konuları kısaca görüşüyoruz. Nama yazılı pay senedi basımında güvenlik önlemleri konusunda buradan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Daha sonra aldığımız ön bilgiler ışığında fiyat teklifimizi hazırlıyoruz.

Teklif onayı ile birlikte başlayacak üretim için, bize sadece şirketle ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi gerekli. Alınan bilgi ve belgelerle işin taslağını bire bir çalışıp – adeta işin bitmiş hali gibi – iş sahibinin onayına sunuyoruz. Gidiş – gelişler mail ortamında gerçekleştiği için, içerikte bir değişiklik olsa bile zaman kaybetmeden işi son şekline getirip “Son onayı” alabiliyoruz.

Bize onaydan sonra üretim için 2 iş günü yeterli. İşin, “Değerli evrak” olması nedeniyle teslimatın şekli konusunda birlikte karar veriyoruz.

Özetlersek, elinde yeterli bilgi / belge olan bir şirketin nama yazılı hisse senedi basımı 2 – 3 gün içinde bitiriliyor.

Nama yazılı pay senedi hakkında ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Nama Yazılı Hisse Senedi Basımı Öncesinde ve Sonrasında Danışmanlık

AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak sadece nama yazılı hisse senedinizi basmakla kalmıyor, bu konuda ihtiyaç duyabileceğiniz her konuda iş sahiplerine danışmanlık da yapıyoruz.

Sizden gelen bilgi ve belgelerde hatalar var ise, bunları düzeltme hususunda Size yardımcı oluyoruz.

Nama yazılı hisse senedi basımında özel ihtiyaçlarınız veya talepleriniz var ise, bunları Sizden dinliyor ve ilgili mevzuat çerçevesinde çözüm önerileri hazırlıyor ve sizinle paylaşıyoruz.

Nama Yazılı Hisse Senetlerine İlişkin Mevzuatın Takibi ve İş Sahipleriyle Paylaşılması

AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak, nama yazılı hisse senedine ilişkin mevzuatı günlük olarak takip ediyor ve yapılan değişiklikleri nama yazılı hisse senedi bastığımız iş sahipleri ile en kısa sürede paylaşıyoruz.

Böylece, nama yazılı hisse senedi basımında AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak bizleri tercih eden iş sahiplerini, hisse senedi basımı sonrasında da yalnız bırakmıyor ve ücretsiz olarak sunduğumuz bu hizmet ile yasal mevzuata uyum sağlamalarına aracılık ediyoruz.

Nama Yazılı Hisse Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı  Gerekiyor mu?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sadece hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin yönetim kurulu karar alınmasını ve bu kararını hem tescil hem de ilân edilmesini şart koşuyor.

Türk Ticaret Kanunu’nda nama yazılı hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararı alınması ve bu kararın tescil ile ilanına dair emredici bir hüküm bulunmamaktadır. Yani, anonim şirketin yönetim kurulunun nama yazılı hisse senedi bastırılmasına dair bir karar alması yasal olarak zorunlu değildir.

Ancak, AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak, nama yazılı hisse senedi bastıracak anonim şirketlere, hisse senedinin basımına ilişkin işlemlerin takibi, ayrıca vergi ve benzeri yönlerden ispat aracı olması bakımından, tescil ve ilan edilmemek kaydıyla, nama yazılı hisse senedi çıkarılması yönünde bir karar almalarını tavsiye etmekteyiz.

Nama yazılı hisse senedi basımı için alınacak yönetim kurulu kararı örneği için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yazılar

  • Altın Hisse Nedir

Altın Hisse Nedir: Avantajları ve Örnekleri

Altın hisse, bir şirketin karar alma mekanizmasında kritik rol oynayan ve genellikle devlete veya özel yatırımcılara ayrıcalıklı yetkiler sağlayan özel [...]