Anonim şirketlerde sermaye artırımıyla ilgili en sık karşılaştığımız sorulardan biri de “sermaye artırımında hamiline yazılı hisse senedi basımı nasıldır?” sorusudur. Dilerseniz öncelikle sermaye artırımının nasıl gerçekleştirildiğini kısaca anlatalım, daha sonra da hamiline yazılı pay senedi basımı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirimini açıklayalım.

Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı

 Anonim şirketin kuruluştaki sermayesinin en az 50.000 Türk Lirası olması gerekir. Bu sermaye, şirketin kuruluşundan sonra istenilen tutarda artırılabilir.

Anonim şirkette sermaye artırımı nakdî veya aynî sermaye taahhüdü ya da iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle yapılabilir. Anonim şirketin payları nama ve/veya hamiline yazılı olacağından, artırılan sermaye de nama ve/veya hamiline pay ihracı yöntemiyle yapılır.

Hamiline Yazılı Paylarda Önceki Sermayenin Ödenmiş Olması Şart

Hamiline yazılı payın tercih edilmesi durumunda, sermaye artırımı ya hamiline yazılı payların sayısının ya da önceki hamiline yazılı payların itibarî değerlerinin artırılması yoluyla gerçekleştirilir.

İç kaynaklardan sermaye artırımında, önceki sermayenin ödenmiş olması koşulu aranmaz. Ancak taahhüt yoluyla sermaye artırımında, önceki sermayenin ödenmiş olması şartı aranır. Yani, eğer önceki sermaye hamiline yazılı paylardan oluşuyorsa, bu hamiline yazılı payların bedellerinin tamamen ödenmiş olması gerekir.

Sermaye Artırımında Da Hamiline Yazılı Payların MKK’ya Bildirilmesi Zorunlu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamen ödenmesinden sonraki üç ay içerisinde, hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılmasını ve hamiline yazılı payların sahipleri ile bunların sahip oldukları hamiline yazılı payların Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirimini zorunlu tutar. Dolayısıyla, sermaye artırımından önce hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmış ve MKK bildirimlerinin tamamlanmış olması gerekir.

Nitekim, müşterilerimizden aldığımız geri dönüşlerden, ticaret sicili müdürlüklerinin sermaye artırımlarının tescilinde önceki hamiline yazılı paylar yönünden senet basımı ile MKK bildirimine dikkat ettiklerini ve bunları yapmayanların sermaye artırım tescil taleplerini kabul etmediklerini duymaktayız.

Hamiline Yazılı Pay Senedi Basım Aşamaları hakkında açıklamamızı buradan  Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinde HPKS Kayıt ve İşlemleri ile ilgili açıklamamızı  buradan okuyabilirsiniz.

Sermaye artırımında çıkarılan yeni tertip hamiline yazılı paylara gelecek olursak, burada da karşımıza iki durum çıkar:

Aynî Sermaye Taahhüdü ve İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

Aynî taahhüt yoluyla ve iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımında, sermaye artırımı ile ihraç edilen yeni tertip hamiline yazılı payların bedelleri, sermaye artırımının tescili ile birlikte tamamen ödenmiş sayılır.

Bu durumda, yönetim kurulunun, sermaye artırımının tescilini takip eden üç ay içerisinde, yeni tertip hamiline yazılı hisse senetlerini bastırması ve hamiline yazılı payların sahipleri olan gerçek veya tüzel kişiler ile bunların sahip oldukları hamiline yazılı payları da Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmesi gerekir.

Nakdî Taahhüt Yoluyla Sermaye Artırımı

Bu sermaye artırım türünde, nakdî sermaye artırımı ile çıkarılan yeni tertip hamiline yazılı payların itibari değerlerinin en az % 25’inin tescilden önce, kalanının da sermaye artırımının tescil tarihini izleyen 24 ay içerisinde ödenmesi gerekir. Yani, sermaye artırımı ile ortaya çıkan yeni tertip hamiline yazılı payların bedelleri, sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 24 ay içerisinde ödenmiş olmalıdır.

Yeni tertip hamiline yazılı payların bedellerinin bu şekilde tamamen ödenmesinden sonraki üç ay içerisinde yönetim kurulu, hamiline yazılı payların sahipleri olan gerçek veya tüzel kişiler ile bunların sahip oldukları hamiline yazılı payları Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirir. Sonrasında hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına dair bir karar alıp ticaret siciline tescil ve ilan ettirir, ardından da hamiline yazılı pay senetlerini bastırıp ortaklara dağıtır.

Sermaye Artırımında Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bastırılmaması Cezai Sorumluluk Doğurur

Yukarıda kısaca açıkladığımız olası durumlar dahilinde sermaye artırımı ile çıkarılan yeni tertip hamiline yazılı paylar için hamiline yazılı pay senedi bastırılmaması ve MKK bildiriminin yapılmaması yahut gecikmeli olarak yapılması, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarını doğurur.

Sorumluluklarının doğmaması ve cezalı duruma düşmemeleri bakımından, sermaye artırımında yeni tertip hamiline yazılı pay çıkaran anonim şirketlerin yönetim kurulunun yasal yükümlülüklere titizlikle uyması gerekir.

AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak sermaye artırımında hamiline yazılı pay senedi basımı ve MKK bildirimi konusunda danışmanlık hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yazılar

  • Altın Hisse Nedir

Altın Hisse Nedir: Avantajları ve Örnekleri

Altın hisse, bir şirketin karar alma mekanizmasında kritik rol oynayan ve genellikle devlete veya özel yatırımcılara ayrıcalıklı yetkiler sağlayan özel [...]