Anonim Şirkette Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımı Zorunludur

“Anonim Şirkette Hamiline Yazılı Hisse Senedi Zorunlu mu” sorusu sizler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Bu sorunun yanıtını net bir şekilde açıklayabilmek için anonim şirketler ve hisse senetleri hakkında bazı bilgiler vermemiz gerekiyor. Öncelikle, anonim şirketin sermayesini oluşturan paylar ya hamiline ya [...]