Hamiline Yazılı Pay Senetlerini MKK’ya Bildirmemenin Cezası Var

Anonim şirkette eğer hamiline yazılı paylar varsa, bu payların bedellerinin tamamen ödenmesinden itibaren üç ay içerisinde, hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması yasal bir zorunluluktur. Hamiline yazılı payların şirketin kuruluşunda veya sermaye artırımında taahhüt edilmiş olması bu zorunluluğu etkilemez. Dolayısıyla, ister [...]

Hamiline Yazılı Pay Senetlerini MKK’ya Bildirmemenin Cezası Var2023-11-24T15:47:12+03:00

Hamiline Hisse Senedi Bastırmanın Avantaj ve Dezavantajları

Hamiline hisse senedi bastırmanın en önemli avantajı, adından da anlaşılacağı üzere, senedin sahibinin bilinmiyor olması ve senede kim hamil ise, daha doğrusu kim sahipse, onun pay sahibi sayılmasıdır. Gölge ortak olmayı sağlayan bir yapısı vardır. Diğer önemli avantajı ise, çok hızlı bir şekilde ve basit olarak devredilebilmesidir. Hamiline hisse senedinin devri için, senedin devralan kişiye teslim edilmesi yeterlidir; ciro edilmesine veya noterde hisse devir sözleşmesine gerek yoktur.

Hamiline Hisse Senedi Bastırmanın Avantaj ve Dezavantajları2023-07-31T13:15:33+03:00

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Nedir?

Hamiline yazılı hisse senedi hisse (pay) senetlerininin bir türüdür. Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Hamiline yazılı pay senedi tanımı, TTK’nın 658. maddesinde “Senedin metninden veya şeklinden hamili kim ise o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli evrak, hamiline yazılı senet sayılır” şeklindedir.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Nedir?2023-07-31T13:30:20+03:00
Go to Top