Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımıyla İlgili Bilmeniz Gerekenler

Anonim Şirketler hamiline yazılı paylar için hamiline yazılı pay senedi bastırmak zorundadır. Bu yükümlülük sebebiyle hamiline yazılı pay senedi basımıyla ilgili bilinmesi gerekenler Anonim Şirket yönetim kurulu üyeleri ve pay sahipleri tarafından sık sık araştırılmaktadır. Biz de bu makalemizde konuyu [...]

Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımıyla İlgili Bilmeniz Gerekenler2023-11-17T15:25:15+03:00

Hamiline Pay Senedi MKK Bildirimi

Hamiline pay senedi MKK bildirimi 2021 yılı itibarıyla hayatımıza girmiştir. MKK, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun kısaltmasıdır. 7262 sayılı Kanun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) yapılan değişikliklerle birlikte, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı pay senedi MKK bildirimi zorunlu [...]

Hamiline Pay Senedi MKK Bildirimi2023-06-08T17:37:46+03:00

Anonim Şirkette Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımı Zorunludur

“Anonim Şirkette Hamiline Yazılı Hisse Senedi Zorunlu mu” sorusu sizler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Bu sorunun yanıtını net bir şekilde açıklayabilmek için anonim şirketler ve hisse senetleri hakkında bazı bilgiler vermemiz gerekiyor. Öncelikle, anonim şirketin sermayesini oluşturan paylar ya hamiline ya [...]

Anonim Şirkette Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımı Zorunludur2023-05-17T16:52:12+03:00

Sermaye Artırımında Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımı

Anonim Şirketlerde sermaye artırımıyla ilgili en sık karşılaştığımız sorulardan biri de sermaye artırımında hamiline yazılı hisse senedi basımının nasıl olacağı, bu durumda nelere dikkat edilmesi gerektiğidir.

Sermaye Artırımında Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımı2023-07-31T12:45:18+03:00

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımında HPKS Kayıt ve İşlemleri

Hamiline yazılı hisse senedi basımında HPKS Kayıt ve İşlemleri en önemli aşamalardan biridir. HPKS kayıt ve işlemleri, 2021 yılında ticari hayatımıza girmiş bir düzenlemedir. 2020 yılı sonunda kabul edilen 7262 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) hamiline yazılı pay senetlerine dair hükümlerinde köklü düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yürürlüktedir.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımında HPKS Kayıt ve İşlemleri2023-07-31T12:56:42+03:00

Hamiline Yazılı Pay Senetlerini MKK’ya Bildirmemenin Cezası Var

Anonim şirkette eğer hamiline yazılı paylar varsa, bu payların bedellerinin tamamen ödenmesinden itibaren üç ay içerisinde, hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması yasal bir zorunluluktur. Hamiline yazılı payların şirketin kuruluşunda veya sermaye artırımında taahhüt edilmiş olması bu zorunluluğu etkilemez. Dolayısıyla, ister [...]

Hamiline Yazılı Pay Senetlerini MKK’ya Bildirmemenin Cezası Var2023-11-24T15:47:12+03:00

Hamiline Yazılı Anonim Şirket Pay Senetleri Ne Şekilde Devredilir?

Halka kapalı anonim şirketlerde paylarının türünün tamamı veya bir kısmı hamiline yazılı ise, bu durumda anılan hamiline yazılı payları senede bağlamak, yani hamiline yazılı hisse senedi bastırmak gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun emredici hükümleri uyarınca, hamiline yazılı hisse senetlerinin, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamen ödendiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bastırılması ve ortaklara dağıtılması gerekir.

Hamiline Yazılı Anonim Şirket Pay Senetleri Ne Şekilde Devredilir?2023-07-31T13:04:34+03:00

Hamiline Hisse Senetlerinin HPKS Bildirimi İçin Son Gün 31 Aralık

HPKS (Hamiline Pay Kayıt Sistemi) 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren ve 6 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile açıldı. Bu tarihten itibaren şirketlerin, hamiline yazılı hisse senedi bastırmadan önce hisse senedine ve senet sahibinin kimliğine ilişkin bazı bilgileri MKK'ya (Merkezi Kayıt Kuruluşu) bildirmesi ve HPKS'ye kaydetmesi zorunlu olmuştur. 31 Aralık 2021’e kadar HPKS kaydını tamamlamayan şirketler için yüksek miktarlarda cezalar uygulanacaktır.

Hamiline Hisse Senetlerinin HPKS Bildirimi İçin Son Gün 31 Aralık2023-07-31T13:14:35+03:00

HPKS (Hamiline Pay Kayıt Sistemi) Nedir?

"HPKS nedir?" sorusu, Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’na bildirilmesinin ve HPKS’ne kaydedilmesinin zorunlu hale getirilmesinden beri sıkça soruluyor. HPKS, Hamiline Pay Kayıt Sistemi için kullanılan kısaltmadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu olan MKK tarafından hazırlanıp 2021 yılında kullanıma açılmış olan bir sistemdir. HPKS işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilir.

HPKS (Hamiline Pay Kayıt Sistemi) Nedir?2023-07-31T13:06:04+03:00
Go to Top