Sermaye Artırımında Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımı

Anonim Şirketlerde sermaye artırımıyla ilgili en sık karşılaştığımız sorulardan biri de sermaye artırımında hamiline yazılı hisse senedi basımının nasıl olacağı, bu durumda nelere dikkat edilmesi gerektiğidir.

Sermaye Artırımında Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımı2023-03-12T17:27:25+03:00

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımında HPKS Kayıt ve İşlemleri

Hamiline yazılı hisse senedi basımında HPKS Kayıt ve İşlemleri en önemli aşamalardan biridir. HPKS kayıt ve işlemleri, 2021 yılında ticari hayatımıza girmiş bir düzenlemedir. 2020 yılı sonunda kabul edilen 7262 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) hamiline yazılı pay senetlerine dair hükümlerinde köklü düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yürürlüktedir.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımında HPKS Kayıt ve İşlemleri2023-03-10T18:56:13+03:00

Hamiline Yazılı Anonim Şirket Pay Senetleri Ne Şekilde Devredilir?

Halka kapalı anonim şirketlerde paylarının türünün tamamı veya bir kısmı hamiline yazılı ise, bu durumda anılan hamiline yazılı payları senede bağlamak, yani hamiline yazılı hisse senedi bastırmak gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun emredici hükümleri uyarınca, hamiline yazılı hisse senetlerinin, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamen ödendiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bastırılması ve ortaklara dağıtılması gerekir.

Hamiline Yazılı Anonim Şirket Pay Senetleri Ne Şekilde Devredilir?2023-03-10T18:30:33+03:00

HPKS (Hamiline Pay Kayıt Sistemi) Nedir?

"HPKS nedir?" sorusu, Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’na bildirilmesinin ve HPKS’ne kaydedilmesinin zorunlu hale getirilmesinden beri sıkça soruluyor. HPKS, Hamiline Pay Kayıt Sistemi için kullanılan kısaltmadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu olan MKK tarafından hazırlanıp 2021 yılında kullanıma açılmış olan bir sistemdir. HPKS işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilir.

HPKS (Hamiline Pay Kayıt Sistemi) Nedir?2023-03-10T15:43:48+03:00

Hamiline Yazılı Pay Senetlerini MKK’ya Bildirmemenin Cezası Var

Anonim şirkette eğer hamiline yazılı paylar varsa, bu payların bedellerinin tamamen ödenmesinden itibaren üç ay içerisinde, hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması yasal bir zorunluluktur. Hamiline yazılı payların şirketin kuruluşunda veya sermaye artırımında taahhüt edilmiş olması bu zorunluluğu etkilemez. Dolayısıyla, ister [...]

Hamiline Yazılı Pay Senetlerini MKK’ya Bildirmemenin Cezası Var2023-03-12T16:40:29+03:00

Hamiline Hisse Senetlerinin HPKS Bildirimi İçin Son Gün 31 Aralık

HPKS (Hamiline Pay Kayıt Sistemi) 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren ve 6 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile açıldı. Bu tarihten itibaren şirketlerin, hamiline yazılı hisse senedi bastırmadan önce hisse senedine ve senet sahibinin kimliğine ilişkin bazı bilgileri MKK'ya (Merkezi Kayıt Kuruluşu) bildirmesi ve HPKS'ye kaydetmesi zorunlu olmuştur. 31 Aralık 2021’e kadar HPKS kaydını tamamlamayan şirketler için yüksek miktarlarda cezalar uygulanacaktır.

Hamiline Hisse Senetlerinin HPKS Bildirimi İçin Son Gün 31 Aralık2023-03-09T20:57:20+03:00

Hamiline Hisse Senedi Bastırmanın Avantaj ve Dezavantajları

Hamiline hisse senedi bastırmanın en önemli avantajı, adından da anlaşılacağı üzere, senedin sahibinin bilinmiyor olması ve senede kim hamil ise, daha doğrusu kim sahipse, onun pay sahibi sayılmasıdır. Gölge ortak olmayı sağlayan bir yapısı vardır. Diğer önemli avantajı ise, çok hızlı bir şekilde ve basit olarak devredilebilmesidir. Hamiline hisse senedinin devri için, senedin devralan kişiye teslim edilmesi yeterlidir; ciro edilmesine veya noterde hisse devir sözleşmesine gerek yoktur.

Hamiline Hisse Senedi Bastırmanın Avantaj ve Dezavantajları2023-03-10T15:18:06+03:00

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Nedir?

Hamiline yazılı hisse senedi hisse (pay) senetlerininin bir türüdür. Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Hamiline yazılı pay senedi tanımı, TTK’nın 658. maddesinde “Senedin metninden veya şeklinden hamili kim ise o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli evrak, hamiline yazılı senet sayılır” şeklindedir.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Nedir?2023-03-17T14:54:36+03:00

Hamiline Yazılı Pay Senedinin Basımı ve Devrinde Yeni Yükümlülükler Getiriliyor

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi yasalaştığında, hamiline yazılı pay senetlerinin basımı ve devrinde yeni yükümlülükler söz konusu olacak.

Hamiline Yazılı Pay Senedinin Basımı ve Devrinde Yeni Yükümlülükler Getiriliyor2023-03-10T14:44:34+03:00
Go to Top