Blog2020-03-09T23:32:48+03:00

Faydalı Yazılar

Limited’ten Anonim’e Dönüşen Şirket Ortağı VERGİ/SGK Dahil Borçlardan Sorumlu Değil

Limited'ten Anonim'e Dönüşen Şirket Ortağı VERGİ/SGK Dahil Borçlardan Sorumlu Değil Şirket ortaği vergi sgk konusunda avantaj yaşıyor. Limited şirket önce “Tür değişikliğine” giderek A.Ş. oluyor sonrasında yapılan Devir işlemleri vergi ve harca tabi olmuyor. Devir işleminin Noter’den yapılma zorunluluğu da yok. Hisse Devri için Hisse Senedi bastırılması gerekiyor, [devamı]

7 Mayıs 2017|

Mersis Merkezi Sicil Kayıt Sistemi Nedir Ne Değildir?

Mersis Merkezi Sicil Kayıt Sistemi Nedir Ne Değildir? Mersis ticaret sicil kayıtlarının ve tescil/ilan edilmesi gereken bilgilerin depolandığı bir sistemdir.Bu sistemde tüm bilgiler elektronik ortamda saklanır.Kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda yararlanması planlanan bu sistemde işletmelere 16 haneli bir mersis numarası verilmektedir. Merkezi kayıt sistemi ile şirketlerin kuruluşları [devamı]

16 Nisan 2017|

Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırma Yükümlülüğü

Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırma Yükümlülüğü Şirket sermayesine karşılık gelen payların hamiline yazılı olduğu anonim şirketlerde, yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmak zorundadır (TTK, m.486/f.2) Anılan sürenin başlangıç tarihi, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamen ödendiği tarihtir. Hamiline [devamı]

16 Nisan 2017|

Hisse Senedi Bastırılması

Hisse Senedi Bastırılması Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir; ancak, iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür. Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılmasına ilişkin [devamı]

16 Nisan 2017|

Hisse senedinin A.Ş. Ortaklarına Getirdiği Büyük Avantajlar

Hisse senedinin A.Ş. Ortaklarına Getirdiği Büyük Avantajlar Hisse senedinin avantajları; "Hisse Senedinin, Anonim Şirket  hissedarlarına   sağladığı  tarifi zor, ciddi vergi  avantajları" konusu,  sizleri  ilgilendiriyorsa bu yazımızı  okuyun lütfen. Yok eğer,  "Yasaların izin verdiği  bu Vergi / KDV indirimleri  Şirket Ortaklarımızın ilgisini çekmez diyorsanız" o zaman  yazımızı  YOK  SAYIN  lütfen... Şimdi [devamı]

2 Nisan 2017|

Pay Senedinin Sağladığı Vergi Ve KDV Avantajları

Pay Senedinin Sağladığı Vergi Ve KDV Avantajları Bu yazımızın amacı, sizi "PAY SENEDİ HAZIRLANIŞI / BASIMI KONUSUNDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ" olabileceğimizi ve KDV avantajlarını açıkça belirtmektir.SIFIR GELİR ARTIŞ VERGİSİ / SIFIR KDVPay Senedi sahibi olmanın Gelir Vergisi ve KDV Yasasına göre sağladığı avantajlar büyük..Bir A.Ş. Hisse Senedi Varsa ortaklar Gelir [devamı]

2 Nisan 2017|

Anonim Şirketlerde Bir Payın Nominal Değeri Nedir?

ANONİM ŞİRKETLERDE BİR PAYIN NOMİNAL DEĞERİ NEDİR? Anonim şirketlerin sermayeleri, sermayenin kaç paydan oluştuğu ve bir payın nominal değerinin kaç lira olduğu, şirket ana sözleşmesinde yazılmaktadır. Bir şirketin sermayesi paylardan oluşur. Her payın da belirli bir değeri vardır. Örneğin; 50 bin tl sermayeli bir şirketin 50 bin payı varsa [devamı]

20 Mart 2017|

Prof. Dr Şükrü Kızılot’un Açıklamaları

Hisse Senedi Basan Matbaa Türkiye’de ki binlerce Anonim Şirket yetkilisinden bir bölümünün, finansal Okur yazarlığı yetersiz. Hisse (PAY) Senedi konusunun tam olarak bilinmemesi, hem şirketlere hem de ülke ekonomisini dolaylı olarak olumsuz yönde etkiliyor. Anonim Şirketler, hisse senedi bastırmakla neler kazanacaklarının pek farkında değiller. Hisse Senedi Basan [devamı]

8 Mart 2017|

Pay Senetlerinde Güvenlik Önlemleri

Pay Senetlerinde Güvenlik Önlemleri Pay senetlerinde guvenlik "olmazsa olmaz" bir önlemidir. Güvenlik önleminin en önemli özelliği,bir yandan işin taklit edilmesini engellemek, diğer taraftan kötü niyetli kişilere karşı caydırıcı olmasıdır. Pay senedi basımında, "kuru imza" kullanılıyorsa, bu durumda alınacak olan tedbirler, Türk Ticaret Kanunu'nun 487. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Islak [devamı]

5 Mart 2017|

Hisse Senedi Nasıl Bastırılır?

Hisse Senedi Nasıl Bastırılır? Hisse Senedi Nasıl Bastırılır gibi bir soru ile her zaman karşı karşıya kalmayabiliriz ancak bilinmelidir ki Hisse Senedi, bir broşür v.b gibi bir basılı evrak değil, bir kıymetli kağıttır. Dolayısıyla hisse senedi basılırken basılacak işin kıymetli kağıt olduğunun asla unutulmamalıdır.. Hisse senedi basımı için [devamı]

5 Mart 2017|

Nama Yazılı Hisse Senedi Nedir?

Nama Yazılı Hisse Senedi Nedir? Pay senedi, bilindiği gibi şirket ortaklarının, paylarını belirten adeta kimlik kartı niteliğinde olan bir belgedir. Anonim şirketlerde, pay senetleri, nama veya hamiline yazılı olabilir. Nama yazılı pay senetleri, isminden de anlaşılacağı gibi "nama" yani "pay sahibinin adına" hazırlanır. Pay senedinin ön yüzünde, senedin [devamı]

5 Mart 2017|

Hisse Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı Örneği

Hisse Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı Örneği Hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararı ile ilgili olarak Pay senedi basımı için gerekli olan bilgi ve belgeler tam olarak sağlanmadan üretime geçilmesi söz konusu olamaz. Bu belgelerin başında söz konusu şirketle ilgili Ticaret Sicili gazetesinde yayınlanan kuruluş bilgileri [devamı]

5 Mart 2017|

Hisse Senedi Nedir?

Hisse Senedi Nedir? Hisse senedi, anonim şirket ortaklarına verilen bir ortaklık belgesidir.Bu belgeyle pay sahipleri hem kendilerine ait olan payları alıp satar hem de dilediği kadar bekletebilir. Anonim şirketlerde hisse senetlerinin basılma zorunluluğu vardır. Payları hamiline olan şirketler zaten sermayenin ödenmesinden sonra 3 ay içinde hisse senetlerini bastırmak [devamı]

5 Mart 2017|

Neden Pay (Hisse) Senedi Bastırılmalı?

Neden, Niçin Pay Senedi Bastırılmalı? Neden Pay Senedi Bastırılmalı? Payları Hamiline yazılı şirketler, pay bedelinin tamamının ödenmesinden itibaren üç ay içinde pay senedi bastırıp, pay sahiplerine dağıtmak zorundadırlar. Bu yükümlülük şirket Yönetim Kuruluna aittir. Payları Nama yazılı olan şirketlerin pay senedi bastırması gerekmez.. Bu zorunluluk sadece “Azınlık Talebi” [devamı]

5 Mart 2017|

Hisse Senedi Basan Matbaa, Pay Senedi Basımı, Hamiline yada Nama Yazılı Hisse Senedi

Hisse Senedi Basan Matbaa ve Pay (Hisse) Senedi Örnekleri Hisse Senedi sermayesi paylara bölünmüş ortaklıklar tarafından çıkarılır. Burada söz konusu olan Halka kapalı Anonim Şirketlerdir. Sermayeye katılma payını gösteren bu evraklar "Kıymetli Kağıt" tır. Hisse senedi için, bazı uzmanlar Şirket ortağının "kimlik kartıdır" der. Ancak bizim burada ki [devamı]

5 Mart 2017|

Neden Hisse Senedi Bastırılmalı?

Neden Hisse Senedi Bastırılmalı? Neden hisse senedi bastırılmalı? Payları Hamiline yazılı şirketler, pay bedelinin tamamının ödenmesinden itibaren üç ay içinde pay senedi bastırıp, pay sahiplerine dağıtmak zorundadırlar. Bu yükümlülük şirket Yönetim Kuruluna aittir. Payları Nama yazılı olan şirketlerin pay senedi bastırması gerekmez.. Bu zorunluluk sadece “Azınlık Talebi” ile ortaya [devamı]

3 Mart 2017|

Hisse Senedi Basan Matbaa

Hisse Senedi Basan Matbaa Türkiye’de ki binlerce Anonim Şirket yetkilisinden bir bölümünün, finansal Okur yazarlığı yetersiz. Hisse (PAY) Senedi konusunun tam olarak bilinmemesi, hem şirketlere hem de ülke ekonomisini dolaylı olarak olumsuz yönde etkiliyor. Anonim Şirketler, hisse senedi bastırmakla neler kazanacaklarının pek farkında değiller. Hisse Senedi Basan [devamı]

3 Mart 2017|